Januari 2022 - nr 25Bekijk de webversie


Remember,
as long as spirituality does not become
a philosophy
of the whole life
it proves impotent,
and only escapists will take shelter behind it.
Spirituality has to be turned into a force,
spirituality has to be turned into a revolution,
only then can spirituality be saved.
 
- Osho -
A Cup of Tea
 
zondag 30 januari
de Osho Rejoicing Buddhas Club
van 10:30 tot 20 uur
Lieve . . .,
 
Een nieuw jaar, op weg van het gekende naar het ongekende . . .
En wat onze spirituele groei betreft:
MOVING FROM THE UNKNOWN TOWARDS THE UNKNOWABLE (Osho)

Gaat Corona nog wat uit haar mouw schudden? Zij blijft ons verrassen.
Heel spannend allemaal, en een oefening voor ieder van ons om er bewust en liefdevol mee om te gaan.

Voor de ashram is, voorlopig, een rustige tijd aangebroken.
Een kleine opknapbeurt onder de Osho-room staat op het programma.
De vloer is daar koud en isolatie vanuit de kruipruimte zal verbetering moeten brengen. We zijn er voor klaar.

Het vaste meditatieprogramma gaat gewoon door en op 30 januari ben je weer welkom op onze Osho Rejoicing Buddhas Club. Een heerlijke dag, waarop we weer genieten van elkaar en van het programma! (lees verder in deze brief)
Zet deze datum maar vast in je agenda en geef jezelf dit cadeautje.
In deze nieuwsbrief staan twee mooie foto’s van Osho en één van zijn bezielende brieven uit de tijd dat hij nog weinig bekendheid had in het Westen.
Als ik dan even stil zit en naar hem kijk en ook zijn brief lees voel ik weer zo veel dankbaarheid . . .


Op woensdag 16 februari ga ik (Nirad) mijn tachtigste levensjaar in. Niet te geloven . . . Ik hou van veel felicitaties.
Dus deze datum ook maar in je agenda zetten?
 

Namasté, Nirad en Jagran
‘That's what I want my sannyasins to learn:
Move non-seriously, playfully and then
whatsoever you are doing is meditation.'
Osho
Speciaal:
Wij zoeken onder meer een ‘allround’ caretaker
voornamelijk om de dagelijkse taken van Nirad te verlichten.
PS Geef dit ook door aan je Osho-vrienden
nirad@dewittewolk.nl / 0598 - 446 406
de Osho Rejoicing Buddhas Club
zondag 30 januari
We beginnen om half elf met koffie, thee en gebak bij de open haard.
We trekken een gezamenlijke Tarot-kaart voor deze dag, kijken naar een video-lezing van Osho, mediteren, dansen en zingen bij het kampvuur of bij de open haard.
We houden een kleine verloting en Padma Prema gaat meditaties begeleiden op haar KoTaMo.
De lunch wordt verzorgd door Jagran.
Breng zelf wat lekkers te eten mee voor de avondpotluck (het gezamenlijke avondmaal).
Ook warme kleren, meditatiekleren, sloffen en tuinschoenen raden wij aan.
 
Het programma is om 20 uur afgelopen.
Je bijdrage voor de dag is € 15 plus wat lekkers te eten voor de potluck.
Wat nablijven of overnachten kan altijd.
Geef je wel bijtijds op i.v.m. het beperkte aantal deelnemers.
nirad@dewittewolk.nl / 0598 - 446 406
Voor meer informatie kijk op onze website
Mogen wij wel gasten ontvangen in deze coronatijd?
De White Cloud ashram is een stichting met een levensbeschouwelijke doelstelling.
Formeel vallen we daardoor buiten de horeca- en de evenementenregels en onder de regels voor kerkgenootschappen.


Hoe gaan we dan samen om met Corona?
Wij, Jagran en Nirad, zorgen voor een zo veilig mogelijk samenzijn door:
- een beperkt aantal gasten met genoeg ruimte als je 1,5 m afstand wilt houden
- goed geventileerde ruimtes in huis met één-richtingsverkeer
- hygiëne-maatregelen bij aankomst en bij de toiletten.
Daarnaast zorgt iedere deelnemer goed voor zijn eigen gezondheid in liefde en respect voor zichzelf en voor elkaar.             
Verslag van de driedaagse Retreat met Schilderworkshop
‘From Darkness to Light’
van Pathika Schuilenga en Abhilasha van Nes
maandag 27 december tot woensdag 29 december
Pathika
Het over-all gevoel na de schildergroep was vooral dat ik zo verrast was over de openheid, betrokkenheid van de deelnemers alsmede de intensiteit waarmee ze aan de meditaties en het schilderen deelnamen. In zo'n kort tijdsbestek is toch zoveel geopend en eruit gekomen.
De verschillen in leeftijd en zienswijze maakten het alleen maar ‘juicier’!
Ook nog door het feit dat mensen zo relaxed (maar wel alert) waren mbt Corona maakte het een eiland van meditatie en celebration in tijd en plaats.
Abilasha
Thank you Nirad and Jagran for hosting this paintingroup ‘From Darkness to Light’, your involvement and flexibility felt very supportive. For me it was a very beautiful, intimate group of people, a kind of oasis in these turbulent times. Amazing how deep people could go in the darkness and light with painting and meditation. Thank you all for making this group happen.
Ook sommige deelnemers hebben in enkele regels een weergave gegeven van hun belevingen in deze groep. Zie hiervoor, en voor meer foto’s, onze website.
Oud-en-Nieuwfeest met Oude en Nieuwe Vrienden
Vanaf half zeven kwamen de veertien gasten binnen, uit heel verschillende delen van Nederland. Twee van hen waren oude bekenden, acht waren onbekenden en vier waren ‘een beetje’ bekenden.
Een zo groot mogelijke kring rond de open haard gaf ruimte om de niet gewenste en misschien toch stiekem gekomen bezoekster Corona te ontwijken.
In de kerstboom hingen de reeds bekende ‘engeltjes op een kaartje’ te wachten om gekozen te worden. Zij droegen ieder een mooie eigenschap met zich mee.
Na een warm onthaal en een speels kennismakingsrondje plukte iedere gast zijn engeltje uit de boom om samen met een andere gast iets over zichzelf te delen aan de hand van zijn geplukte engeltje.
Telkens na een korte tijd en ‘Changez!‘ . . . . . lees verder

 
Een brief van Osho
uit ‘A Cup of Tea' (1969)
 
Love,
I am extremely grateful for your loving letter.
 
I take life as
a whole
and I am incapable of viewing it
in bits and pieces;
it is
already the whole
but because it has been viewed
in fragments for so long
it has become perverted.
 
There is no politics, no morality,
no religion;
there is
life, there is God,
whole and unfragmented.
It has to be sought, recognized
and lived in all its forms,
therefore I shall continue
to speak on all its forms.
And this is only the beginning.
Answering journalists is just preparing the ground.
All paths lead to one end --
certain friends might take some time to understand this truth.
As things are,
this delay in understanding
the truth is unavoidable,
but seekers of truth
won’t be afraid --
courage is the first condition
in the search for truth.
 
Remember,
as long as spirituality
does not become
a philosophy
of the whole life
it proves impotent,
and only escapists
will take shelter behind it.
Spirituality has to be turned into a force,
spirituality has to be turned into a revolution,
only then can spirituality be saved.
 
My regards to all

 
Rajneesh Neo-Tarot
13 - Het loslaten van kennis
 
Je bent rijp om je valsheid te laten vallen, geleende kennis te laten vallen
en je wijsheid te ervaren, je eigen weten.

      Naropa was een groot geleerde, een beroemde pundit - dit verhaal gebeurde voordat hij verlicht werd. Er wordt gezegd dat hij een befaamde rector van een beroemde universiteit was met 10.000 eigen discipelen. Op een dag zat hij, omringd door discipelen, met duizenden, heel oude, zeldzame geschriften om zich heen. Plotseling viel hij in slaap en had hij een visioen. Het was zo veelbetekenend dat het niet juist is om het een droom te noemen - het was een visioen.
      Hij zag een heel oude, lelijke vrouw, een heks. Haar lelijkheid was zo erg dat hij er van trilde in zijn slaap. Zij vroeg: “Naropa, wat ben je aan het doen?” Hij zei: “Ik ben aan het studeren.” “Wat ben je aan het studeren?” vroeg de oude vrouw. Hij zei: “Filosofie, religie, epistemologie, taal, logica ...“ De oude vrouw vroeg: ”Begrijp je ze?” Naropa zei: “Ja, ik begrijp ze”. De oude vrouw vroeg opnieuw: “Begrijp je de woorden of de essentie?” En haar ogen waren zo doordringend dat het onmogelijk was tegen haar te liegen … Onder haar ogen voelde Naropa zich volkomen naakt, transparant. Hij zei: “Ik begrijp de woorden.”
      De vrouw begon te dansen en te lachen en haar lelijkheid werd getransformeerd. Een subtiele schoonheid begon uit haar lichaam te komen. Naropa dacht: “Ik heb haar zo gelukkig gemaakt, waarom zou ik haar niet nog een beetje gelukkiger maken.” Dus voegde hij er aan toe: “Ja, en ik begrijp de essentie ook.” De vrouw hield op met lachen, hield op met dansen. Ze begon te snikken en te huilen en al haar lelijkheid kwam terug - nog duizend keer erger. Naropa vroeg: “Waarom?” De vrouw zei “Ik was gelukkig omdat een groot geleerde als jij niet loog. Maar nu huil ik omdat je tegen mij hebt gelogen. Ik weet en jij weet dat je de essentie niet begrijpt.”

      Het visioen verdween en Naropa was getransformeerd. Hij verliet de universiteit en raakte geen geschrift meer aan in zijn leven.
Hij begreep …
      Een man van wijsheid, een man die weet, heeft een helderheid om zich heen, een geurig leven, totaal verschillend van een pundit, van een man van kennis. Iemand die de essentie begrijpt wordt prachtig, iemand die alleen het woord begrijpt wordt lelijk. En de vrouw was alleen een projectie van Naropa’s innerlijk deel, zijn eigen wezen, lelijk geworden door kennis. Naropa ging zoeken. Nu zullen geschriften niet meer helpen, nu is een levende Meester nodig.
 
Yoga: The Alpha and the Omega, vol. 5
Een vraag aan Osho:
Is kennis altijd gevaarlijk?
Osho:
Niet altijd. En kennis is niet gevaarlijk, geleerdheid is gevaarlijk. Kennis van feiten is heel goed, maar vergeten dat het leven een mysterie is, is gevaarlijk. Kennis is dus niet altijd gevaarlijk; soms kun je er heel veel aan hebben.
Een kleine anekdote:
Maureen, de vrouw van de Ier Paddy, moest die ochtend hals over kop naar het ziekenhuis. Ze was negen maanden zwanger en de weeën waren begonnen. Ze schonk het leven aan een prachtige tweeling, twee dochters.
Na een dag hard werken met sloopafval op de bouwplaats liep Paddy op een koele herfstavond naar de kraamkliniek om zijn vrouw te bezoeken.
‘Dag mijn lieve schatje’ kirde hij naar zijn Maureen, terwijl hij op haar toe liep. Een tikje nieuwsgierig zag hij uit zijn rechter ooghoek een verpleegster naderen met twee babietjes in haar armen.
‘Ik heb een tweeling gekregen, lief’, zei Maureen. En tien minuten lang zat Paddy verbijsterd bij het bed; hij had er geen verklaring voor. De bel ging, Paddy gaf zijn vrouw een kus en vertrok. ’Jezusnogantoe’ mompelde hij terwijl hij door de lange gang liep. ‘Als ik die andere vent te pakken krijg vermoord ik ‘m.’

 
De Diamant Soetra, hoofdstuk 2 - Het vrij stromen van Liefde - de laatste vraag


Ps. Het figuurtje bij deze anekdote is Paddy uit het stripverhaal
‘The mystic Rose and the magic of the empty Chair’ van Devakrishna Marco Giollo.
De OSHO-BOEKENKAST
Alle Osho-boeken, die in onze ashram zijn binnen gekomen, worden nu in onze computer in Excel geregistreerd.

Een sterk team van drie ‘deskundigen’, Anand Frank, Jagran en Matien (een gloednieuwe vrijwilliger met veel computerervaring), hebben de handen ineen geslagen en zijn dagenlang bezig met deze best grote klus.

Om een overzichtelijke en bruikbare digitale Osho-boekenlijst te kunnen aanbieden, POEH …

Binnenkort kun je onze huidige collectie bekijken op
Osho-webboekenkast.
Ga je Osho-boeken weg doen of ken je iemand die deze boeken weg wil doen, bij ons zijn ze welkom.

 
 Agenda voor de maanden januari en februari
 • Elke ochtend
  Osho-meditatie met een korte Osho-lezing van 7 tot 8:30 uur. Vrije gift
   
   
 • Zaterdag 15 januari
  Osho introductieochtend 9 tot 11 uur
  Osho-meditatie en een korte lezing met thee en uitleg. Bijdrage: vrije gift

   
 • Vrijdag 21 januari
  Kundalini-avond met Osho video-lezing 18 tot 21 uur
  Kundalini-meditatie, soep met brood en een Osho-video. Bijdrage € 10

   
 • Zondag 30 januari
  the Osho Rejoicing Buddhas Club / Sharing for all Spiritual Seekers
  van 10.30 tot 20 uur
  Bijdrage: € 15 en een Potluck-gerechtje
  Overnachten is mogelijk, zowel voor als na deze dag (vanaf € 7,50 per nacht)

   
 • Vrijdag 4 februari
  Kundalini-avond met Osho video-lezing 18 tot 21 uur
  Kundalini-meditatie, soep met brood en een Osho-video. Bijdrage € 10

   
 • Woensdag 16 februari
  Verjaardag van Nirad: 79 jaar jong!
  Je bent welkom

   
 • Vrijdag 18 februari
  Kundalini-avond met Osho video-lezing 18 tot 21 uur
  Kundalini-meditatie, soep met brood en een Osho-video. Bijdrage € 10

   
 • Zaterdag 19 februari
  Osho introductieochtend 9 tot 11 uur
  Osho-meditatie en een korte lezing met thee en uitleg. Bijdrage: vrije gift

   
 • Woensdag 2 maart
  the Osho Rejoicing Buddhas Club / Sharing for all Spiritual Seekers
  van 10.30 tot 20 uur
  Bijdrage: € 15 en een Potluck-gerechtje
  Overnachten is mogelijk, zowel voor als na deze dag (vanaf € 7,50 per nacht)

   
Deze agenda staat ook op onze website whitecloudashram.nl

Laat ons weten of je ook komt nirad@dewittewolk.nl / 0598 - 446 406 
en wil je onze uitnodiging met Osho-vrienden delen?

PS
Mocht je plannen hebben om een groep of een workshop in onze ashram te organiseren, dan kan dat zeker ook.
Er zijn overnachtings-mogelijkheden tot 14 personen.
contact en adres
Osho White Cloud ashram
Jagran en Nirad
Hamrikkerweg 132
9943 PD  Nieuw Scheemda
0598 – 446 406

nirad@dewittewolk.nl
whitecloudashram.nl
Laposta e-mailmarketing
  .