MAAK JIJ OOK EEN NIEUWE START

met goede voornemens voor het nieuwe jaar? Of ga je gewoon door zoals het was?
Was dit jaar een jaar waar je tevreden en dankbaar op terug kan blikken?
Of ben je teleurgesteld?

Klokslag 12 uur in de nacht, in de grote chaos van knallen en lallen, wensen wij elkaar en bijna iedereen een gelukkig, voorspoedig, blij en vrij, liefdevol, vredig en vruchtbaar, inspirerend en overweldigend nieuwjaar toe.
Om erna weer onze oude, liefdeloze, vruchteloze, ondermijnende, oorlogszuchtige, hatelijke verwijten, ruzies en irritaties weer op te pakken en/of te ondergaan.

Hoe laten wij dit ieder jaar weer gebeuren?
Natuurlijk kunnen wij oud zeer op slag van 12 uur niet ongedaan maken.
Wel is zo’n magisch moment in de nacht van Oud-en Nieuw dé gelegenheid om even stil te staan bij onszelf en ons af te vragen: Hoe ga ik om met de mensen om me heen en met mezelf in mijn werk en in mijn privé?

Gun ik àl deze mensen geluk, voorspoed, blijheid en vrijheid, liefde, vrede en alle goeds van de wereld met en zonder mij en een heel jaar lang?
Dit tijdstip is hét moment om er echt even bij stil te staan ..... stil te staan bij mezelf ..... om daarna het feestgedruis weer in te gaan.
Ik ga dit doen met Oud-en-Nieuw. Even stil zijn, bij mezelf, samen met zo’n 30 vrienden.

Om 10 minuten voor 12 gaan wij Gibberish praten met gesloten ogen, tien minuten lang.
Gibberish is een brabbeltaal die niemand verstaat, ook ik zelf niet; een onbekende taal. In deze taal lozen wij al onze oude, liefdeloze, vruchteloze, ondermijnende, oorlogszuchtige, hatelijke verwijten, ruzies en irritaties, zonder wie dan ook te benadelen.
Klokslag 12 uur: STILTE ..... twee minuten lang .....

Daarna muziek, swingen, champagne en veel warme omhelzingen en oprechte wensen!
Een prachtige nieuwe start! Zo totaal anders dan die vele andere Oud-en-Nieuw feesten.
En ..... 30 vrienden gaan op dit magische moment ook zo’n nieuwe start maken.

Hoe wordt jouw nieuwe start?

Nirad